กาบกล้วยใหญ่สีน้ำเงินตัดขอบเหลืองแดงลอน 86 สีน้ำเงิน